ABA/VB-Viselkedés Terápia

„Ne kényszerrel okítsd a gyermeket, hanem játszva, úgy, hogy előbb fürkészd ki érdeklődése irányát.”

Platón

Mi az ABA / VB?

Az ABA (Alkalmazott viselkedés Analízis) tanítási programot egy norvég pszihológus, Dr. Ivar Lovaas és kollégái fejlesztették ki autizmussal élő gyermekek számára a Los Angeles Egyetemen (UCLA). Dr. Lovaas az 1960as években kezdte meg korszakalkotó munkáját és a program azóta is fejlődik. B.F. Skinner kutatási eredményei a verbális viselkedés alapjairól  (VB) és a motivációról még hatékonyabbá tették a terápiás lehetőségeket. Ma már olyan programok kidolgozásán fáradozunk amelyek egyszerre eredményesek és játékosak, élvezetesek a gyermek számára, hiszen csak azok az ismeretek mélyülnek el, amelyeket örömmel szerzünk meg.

Az ABA/VB hatékonysága:

Az ABA/VB tudományos vizsgálatokkal igazolt módon ma a leghatékonyabb intervenciós lehetőségnek számít az autizmussal diagnosztizált gyerekek fejlesztésében. „Ez jelen pillanatban az egyetlen olyan program, amely publikált tudományos alapokon nyugszik. A hatékonyságát leíró első tanulmányt Lovaas és kollégái tették közzé. Ez már akkor lenyűgöző, 47%-os eredményről tanúskodik, mely szerint a programban résztvevő autista gyerekek közül ennyien értek el az átlagnak megfelelő intellektuális és tanulási funkciót normál IQ értékekkel és normál iskolába történő sikeres beilleszkedéssel! A kontroll csoportban ez az arány csak 2 % volt!!… A tanulmány eredményét a Journal of Consulting and Clinical Psychology c. Folyóiratban publikálták 1987-ben. Azóta ezt a tanulmányt többször megismételték különböző egyetemeken, főleg az Egyesült Államokban, hasonló eredményyel.”[1]  A programban résztvevő gyerkek heti 40 óra ABA terápiát kaptak, két éven keresztül és általában 4 és 6 éves koruk között. Ettől függetlenül minden életkorban lehet eredményeket elérni a viselkedés terápia hatékony alkalmazásával, de természetesen minél kisebb korban kezdődik meg a gyermek megfelelő fejlesztése, annál optimálisabbak a kilátások a sikeres kortárs közösségbe történő integrációra.

A programunkban szereplő gyerekek szülei gyakran fogalmaznak úgy, hogy a Program Indító Konzultáció első napja egy új élet első napja volt, nem csak az érintett kisgyerek, hanem az egész család számára, hiszen ekkor kaptak eszközöket arra, hogy a gyermekükkel valóban kapcsolatba léphessenek, és esélyt arra, hogy ő a családba valóban integrálódni tudjon!

Személyes tapasztalainkról 2010ben készült felvételt megtekintheti itt.

 

A terápia menete, konzultációs lehetőségek:

Programindító konzultáció:

A terápiás program indítása az alapvető modell szerint a gyermek otthonában történik, hogy a gyermek viselkedését és interakcióit a hétköznapi élet minden aspektusában megfigyelhessük és felmérhessük. Célunk az első konzultáció során az, hogy a gyermek környezetét, a vele élőket és foglalkozókat képessé tegyük egy hatékony otthoni program kidolgozására és végrehajtására. Ez általában 2-3 napot vesz igénybe (min. 2 teljes munkanap szükséges), hogy mire elhagyjuk otthonát, a családtagok (illetve segítőik) nélkülünk is magabiztosan és hatékonyan alkalmazhassák az ABA/VB alapelveit és technikáit. Tapasztalataink szerint minél több családtag illetve gyermekkel foglalkozó pedagógus, segítő tud a program indításakor jelen lenni, annál hatékonyabban működik a program, gyorsabban fejlődik a gyermek.

 

Nem csak meggyőződésünk és a tudományos vizsgálatok, hanem személyes tapasztalatunk alapján is sokkal hatékonyabb az egész napos elmélyülések során végzett munka, mintha a gyermeket például heti 2 x 2 óra fejlesztésre hordanánk majd egy változatlan otthoni közösségbe vinnénk haza, ahol nem érvényesülnek a viselkedés terápia alapelvei. Az egy hónapra vetített költség pedig ráadásul a Programindító konzultációt követő hónaptól kezdve már nemcsak hogy azonos, de akár alacsonyabb is lehet.

Ezen felük az ABA- VB programokban a készségek széles körét (kommunikáció, beszéd, önellátás, utánzás, vizuális készségek, beszédértés, stb.) fejlesztjük szisztematikusan felépített rendszer alapján, kis, egymásra épülő lépésekre lebontva.

 

Telefon, E-mail, Skype konzultáció:

Akkor sem hagyjuk magára a családokat, ha a program már útjára indult és működik. Bármilyen kérdése lenne, nem várt probléma lépne fel, vagy tanácsra van szüksége, ezt emailben, telefonon, , vagy szükség szerint Skype-on is felteheti. Utóbbiak időpontjáról előzetes egyeztetés szükséges.

 

Utánkövetés, program kísérő otthoni konzultáció:

Igény szerint vehető igénybe, havonta illetve 2 havonta 1 munkanapot jelent, amikor a konzultáns ismét az egész nap folyamán mutatott viselkedés alapján értékeli a gyermek fejlődését, szükség szerint új stratégiákat alakít ki és tanít be a gyermekkel foglalkozóknak. A kognitív fejlesztési feladatokat is új programba foglalja.

 

Intézményben történő konzultáció:

A gyermeket ellátó intézményben (bölcsőde, óvoda, iskola) tett látogatás során a konzultáns felméri a gyermek és a vele foglalkozó pedagógusok viszonyát, a gyermek interakcióit a kortárs közösséggel és a felnőttekkel, majd javaslatokat tesz az esetleges viselkedésproblémák kezelésére, illetve a gyermek kognitív és szociális fejlődésének optimalizálására. Minden esetben maximális együttműködésre törekszünk az intézményben dolgozó pedagógusokkal és szakemberekkel.

 


1.  (Az idézet Dr. Natasha Campbell-McBride GAP – Szindróma című könyvéből származik, melynek elolvasását minden autizmussal élő gyermek szülőjének melegen ajánljuk. 248.o.)