ABA/VB

ABA/VB, avagy igazoltan hatékony tanítás!

Mi az ABA/ VB?

Az ABA (Applied Behavior Analysis) azaz Alkalmazott Viselkedéselemzés az univerzális emberi viselkedés szabályszerűségeit vizsgáló és vizsgálati eredményeit arra rászorulók életminőségének javításra használó tudomány. A viselkedéselemzők arra a kérdésre keresik a válasz, hogy miért választunk bizonyos helyzetekben bizonyos viselkedésformákat és milyen körülmények között választanánk másikat, a társadalmi beilleszkedés és az egyén boldogulása szempontjából előnyösebbet? A kutatóintézetekben zajló tudományos megfigyelések és vizsgálatok eredményét évtizedek óta igyekeznek a viselkedéselemző szakemberek a tanulási, tanítási folyamatok megértésére és ezzel egyidejűleg a tanítás hatékonyságának növelésére is felhasználni. Különösen nagy jelentősége van ezeknek az eredményeknek olyan tanítási területeken, ahol a hagyományos oktatási módszerekkel csak nagyon mérsékelt eredmény érhető el.

Mivel az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek oktatása is ilyen területnek számít sok esetben, a viselkedéselemzésen alapuló módszerek hatékonysága itt különösen látványos és tudományos eszközökkel is igazolt. Az autizmus esetében ugyanis, a ma elérhető számos fejlesztési lehetőség közül, kétségkívül a megfelelő szakértelemmel végrehajtott ABA-terápia hatékonyságát igazolja a legtöbb nemzetközi tudományos folyóiratban publikált tanulmány és vizsgálat. Olyan  országokban, ahol ez a módszer már elterjedtebb gyakorlat mind a korai fejlesztésben, mind a nagyobb gyermekek fejlesztésében és tanításában, az érintett szülők elégedettségét mérő vizsgálatok is ugyanezt az eredményt támasztják alá: a legtöbb szülő az intenzív viselkedésterápiás beavatkozás során tapasztalta a legkomolyabb előrelépést gyermeke fejlődésében. 

Mivel az ABA mint alkalmazási terület sok éves történetre tekint vissza, a korábbi gyakorlattól eltérő, játékosabb, a motivációról és a verbális viselkedés hatékony fejlesztéséről még több ismerettel rendelkező verzióját hívják ABA / VB irányzatnak. 

Röviden tehát: az ABA = igazoltan hatékony tanítás! 

Autizmus

Mit jelent?

Az autizmus egy idegrendszeri fejlődési zavar. Tünetei nagyon széles skálán mozognak, emiatt is nevezik „spektrumzavarnak”. Akadnak olyan esetek, ahol a zavar a gyermek kognitív és intellektuális képességeire is kihat, míg vannak olyan érintett gyermekek is, akik kifejezetten jó intellektussal jellemezhetők, így tanulmányaik tekintetében akár ki is emelkedhetnek társaik közül. 

Az autizmussal együttjáró tünetek legtöbbször már a születéstől kezdve jelen vannak, azonban ezek sokszor csak nagyjából 2-3 éves kor körül válnak nyilvánvalóvá, illetve az is előfordulhat, hogy csak az intézményes nevelés megkezdésekor válik egyértelművé a gyermek atipikus fejlődése, viselkedése.

2 fő terület

Az autizmus diagnózisa alapvetően 2 fő terület zavarához köthető, melyek a hivatalos diagnosztikai kritériumok alapján a következők: 

  1. Eltérések a társas kapcsolatokban és a kommunikációban – pl. szemkontaktus hiánya, nemverbális kommunikáció eltérései, eltérő közeledés a társakhoz, érzelmek kimutatásának nehézsége vagy hiánya, társas kapcsolatok iránti érdeklődés hiánya 
  2. Korlátozott vagy ismétlődő viselkedésmintázatok megjelenése, sztereotipikus érdeklődés és tevékenységek jelenléte – pl.: rutinokhoz való görcsös ragaszkodás, rituálék, korlátozott, szűkkörű érdeklődés, ismétlődő mozdulatok, echolália, monoton játéktevékenység   

Figyelmeztető jelek

A tünetek mellett érdemes lehet tisztában lenni az autizmus néhány korai, figyelmeztető jelével is, melyek a következők:

Mindemellett fontos, hogy a diagnózisalkotás folyamata autizmus esetén egy nagyon összetett folyamat, ami magába foglalja számos egyéb fejlődési zavar, illetve életesemény, kapcsolati tényező befolyásoló hatásának kiszűrését is, így nagyon fontos, hogy ezt mindig képzett szakember végezze.

ABA előnyei?

További információ

Szakirodalmi adatok igazolják, hogy a megfelelően kivitelezett ABA alapú fejlesztésnek köszönhetően a gyermekek az élet minden területén képesség és életminőség javulást érhetnek el! 

Eredményt bármilyen életkorban el lehet érni, de természetesen minél kisebb korban kezdődik meg a gyermek megfelelő fejlesztése, annál jobbak a kilátások arra, hogy sikeres lesz a beilleszkedés a kortársak közé.

Az ABA/VB tudományos vizsgálatokkal igazolt módon ma a leghatékonyabb lehetőségnek számít az autizmussal diagnosztizált gyerekek fejlesztésében. „Ez jelen pillanatban az egyetlen olyan program, amely publikált tudományos alapokon nyugszik. A hatékonyságát leíró első tanulmányt Lovaas és kollégái tették közzé. Ez már akkor lenyűgöző, 47%-os eredményről tanúskodik, mely szerint a programban résztvevő autista gyerekek közül ennyien értek el az átlagnak megfelelő intellektuális és tanulási funkciót normál IQ értékekkel és normál iskolába történő sikeres beilleszkedéssel! A kontroll csoportban ez az arány csak 2 % volt!!… A tanulmány eredményét a Journal of Consulting and Clinical Psychology c. Folyóiratban publikálták 1987-ben. Azóta ezt a tanulmányt többször megismételték különböző egyetemeken, főleg az Egyesült Államokban, hasonló eredménnyel.”[1]

 

  1. (Az idézet Dr. Natasha Campbell-McBride GAP – Szindróma című könyvéből származik, melynek elolvasását minden autizmussal élő gyermek szülőjének melegen ajánljuk. 248.o.)

Irodalom

BNO-10, Medicina KönyvkiadóCsepregi András & Stefanik Krisztina (2012). Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

DSM-5 referencia kézikönyv a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz (d.n.). Budapest: Oriold és Társai Kiadó és Szolgáltató Kft.

Szentiványi, D. (2022) Pervazív zavarok, autizmus spektrumzavar. Egyetemi szeminárium. Eötvös Loránd Tudományegyetem. 

Volkmar, Fred R & Wiesner, Lisa A. (2013). Az autizmus kézikönyve. Budapest: Geobook.

Sambandam, E., Rangaswami, K., & Thamizharasan, S. (2014). Efficacy of ABA programme for children with autism to improve general development, language and adaptive behaviour. Indian Journal of Positive Psychology5(2), 192.